Odbori

Odbor za kulturu

Silvija Nešić
Master teoretičar umetnosti
Predsednik
11.05.1995.godine
Pirot

Zoran Veljković
Profesor violine
Potpredsednik
17.12.1978.godine
Požarevac

Zvonko Mitrović
Glumac
Član
19.05.1974.godine
Beograd

Stevan Jovanović
Ugostiteljski tehničar
Član
02.03.1965.godine
Pančevo

Danijela Ignjac
Ekonomski tehničar
Član
10.05.1990.godine
Apatin

Miljan Rašić
Član
Zaječar

Svetislav Jovanović
Član
Niš

Srećko Živković
Direktor Doma kulture Roma u Leskovcu
Diplomirani menadzer
Član
01.07.1965.godine
Leskovac

Igor Barbul
Član
Kikinda

Odbor za obaveštavanje

Dragan Đorđević
Master menadzer
Predsednik
08.08.1972.godine
Beograd

Božidar Stojkov
Diplomirani menadzer
Potpredsednik
02.11.1987.godine
Novo
Miloševo

Sadrija Raimović
Mašinski teh. za kompijutersko konstruisanje
Član
Bujanovac

Jovan Petrović
Tapetar - dekorater
Član
Šid

Jovica Tairović
Realizator,montažer,voditelj
Član
02.11.1974.godine
Kruševac

Brana Kokić
Član
Bogatić

Dejan Savić
Muzički urednik,tehničar.preduzetnik
Član
24.10.1969.godine
Trstenik

Ljubiša Alić
Kordinator za romska pitanja Bela Palanka
Član
Bela Palanka

Odbor za obrazovanje

Vladimir Šainović
Pedagoški asistent
Predsednik
19.08.1985.godine
Bor

Ljiljana Mihajlović
Master Ekonomije Potpredsednik
06.05.1982.godine
Novi Sad

Danijela Tadić
Trgovinski tehničar
Član
Ruma

Monika Fodor
Trgovački tehničar
Član
08.11.1994.godine
Senta

Božidar Jovanović

Master Komunikolog
Fakultet političkih nauka
Član
20.07.1985.godine
Obrenovac

Slavica Petrović

Diplomirani analitičar zaštite životne sredine
Član
Višnjićevo

Nikola Brkić
Student
Član
07.11.2000.godine
Beograd

Ramadan Demirović
Član
Bujanovac

Odbor za službenu upotrebu jezika

Šeća Kolompar

Pedagoški asistent
Predsednica odbora za službenu upotrebu jezika
Predsednik
22.08.1973.godine
Tovariševo

Miroslav Alilović
Inokorespondent
Potpredsednik
02.05.1969.godine
Leskovac

Stevan Oršoš
Član
12.06.1962.godine
Bački Monoštor

Zvezdan Ramić
Član
Vranje

Marija Aleksandrović
Profesor strukovnih studija
Član
03.09.1972.godine
Novi Sad

Maja Jovanović
Pedagoški asistent
Član
28.04.1983.godine
Deronje

Muhamed Bunjaku
Elektro-monter
Član
26.01.1979.godine
Subotica

Živadinka Đorđević
Saobraćajni tehničar
Član
18.09.1967.godine
Paraćin