DVA MILIONA EVRA ZA 36 GRADOVA I OPŠTINA – „PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA“

DVA MILIONA EVRA ZA 36 GRADOVA I OPŠTINA – „PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA“

Danas je dodeljeno 36 ugovora gradovima i opštinama koji su dobili grantove u okviru Programa „Podrška EU inkluziji Roma“. Ukupna vrednost grant šeme je dva miliona evra, vrednost pojedinačnih grantova od 40 do 60 hiljada evra, a trajanje projekata od 9 do 15 meseci.

Nacionalni savet romske nacionalne manjine predstavljali su predsednik Dalibor Nakić i generalni sekretar Dejan Vlajković.

U ime Saveta, skupu se obratio predsednik Nakić – „Ministarstvo za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja, EU i SKGO su naši partneri koji daju veliki doprinos implementaciji Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja. Drago nam je što smo zajedno sa njima bili u mogućnosti da kroz evaluaciju svih pristiglih predloga projekata damo doprinos da najbolje projektne ideje budu podržane. Ni jedna strategija sama po sebi ne može da se implementira ma koliko bila sveobuhvatna i kvalitetna.

Život se živi na lokalu, Romi se svakodnevno suočavaju sa raznim problemima. Logično je da rešenje za svoje probleme najpre traže u lokalnim institucijama. Centru za socijalni rad, filijali Nacionalne službe za zapošljavanje, Domovima zdravlja, školama, gradskoj ili opštinskoj upravi. Vaše prisustvo danas govori da ste vi te probleme vaših sugrađana romske nacionalnosti identifikovali, da ste spremni da se sa njima uhvatite u koštac, i da želite da jačate svoje kapacitete u cilju što bolje inkluzije Roma. Ja Vam se u ime Nacionalnog saveta Roma zahvaljujem na tome.
Jedan, da kažem, lakši deo posla ste obavili. Sledi znatno kompleksniji i teži a to je sama implementacija projekata. Neće biti lako ostvariti sve projektima zacrtane ciljeve. Veliku pomoć mogu Vam pružiti lokalne romske organizacije civilnog društva, pedagoški asistenti, zdravstvene medijatorke i koordinatori za romska pitanja. Ja apelujem na vas da iskoristite potencijal koji leži u njima, a njihovo iskustvo i kontakti sa krajnim korisnicima vam mogu biti od ključnog značaja za uspeh. Naravno, možete računati i na Nacionalni savet Roma koji vam uvek stoji na raspolaganju. Na kraju bih se zahvalio EU, Vladi Srbije i SKGO na trudu koji ulažu da se socio – ekonomski položaj romske zajednice unapredi tako da se svi nadamo da će svanuti i taj dan kada neće biti razlike u položaju Roma i ostalog stanovnistva naše zemlje. Da bi se to desilo moramo svi zajedno intenzivnije i koordinisano da radimo.
Čestitam svim gradovima i opštinama koji su dobili grantove i želim vam uspešnu realizaciju svih projektnih aktivnosti“.

Projekat u potpunosti finsnsira EU, u čije se ime obratio šef sektora za saradnju Delegacije EU u Srbiji Ingve Engstrom koji kaže da je integracija Roma jedan od prioriteta u programima EU.

„Svi naši napori i napori svih institucija treba da budu usmereni ka jednom velikom cilju – da svaka romska porodica može da živi boljim životom“, rekao je on.

Istakao je da je važno podstaći lokalne samouprave da nastave da jačaju svoje kapacitete, kako bi pomogli romskim porodicama da pronađu održive modele života.

„Moramo da se postaramo da roditelji nađu zaposlenje, ali što je još važnije moramo da se postaramo da deca dobiju obrazovanje“, rekao je on i istakao da je, da bi se to postiglo, potrebno da svi relevantni akteri na nacionalnom i lokalnom nivou deluju zajedno.

Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Svetozar Aleksov je rekao da je inkluzija romskog stanovništa u Srbiji veoma dinamičan u izazovan proces, ali da je to za predstavnike države obaveza, kako prema građanima tako i prema partnerima iz EU koji, dodao je, godinama pružaju podršku. Naveo je da je strateški okvir obezbeđen donošenjem Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2016-2025.

„Dve od pet prioritetnih oblasti prepoznatih u strategiji u direktnoj su nadležnosti Ministarstva za rad, a to su zapošljavanje i socijalna zaštita. Postoji još jedna komponenta u nadležnosti ministarstva koja prožima sve druge, može se reći i da im je preduslov, a to je antidiskriminacija. Zbog toga nam je posebno drago što ova grant šema tretira projekte iz te oblasti“, dodao je Aleksov.

Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić je rekao da je EU odvojila značajna sredstva, ali da ovaj program nije samo grant šema već da obuhvata mnogo važnije aktivnosti koje se tiču realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja.

„Danas imamo 36 gradova i opština koji dobijaju ove grantove, ali ne zaboravljamo da postoje i drugi i zato nam je veoma važno da imamo dobru koordinaciju i saradnju sa ministarstvom, Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine, ali i drugim organizacijama u našoj zemlji“, dodao je on

Author: RNS

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *