Odbori

Odbor za kulturu

Silvija Nešić

Predsednica odbora za kulturu
Master teoretičar umetnosti
11.05.1995.godine
Pirot

Zoran Veljković

Potpredsednik za kulturu
Profesor violine
17.12.1978.godine
Požarevac

Zvonko Mitrović

Član odbora za kulturu
Glumac
19.05.1974.godine
Beograd

Stevan Jovanović

Član odbora za kulturu
Ugostiteljski tehničar
02.03.1965.godine
Pančevo

Danijela Ignjac

Članica odbora za kulturu
Ekonomski tehničar
10.05.1990.godine
Apatin

Miljan Rašić

Član odbora za kulturu
Tehničar za kompijutersko konstrujisanje
05.02.1984.godine
Zaječar

Svetislav Jovanović

Član odbora za kulturu
Gimnazija opšti smer
13.07.1982.godine
Niš

Srećko Živković

Član odbora za kulturu
Diplomirani menadžer
01.07.1965.godine
Leskovac

Igor Barbul

Član odbora za kulturu
Mašinski tehničar
16.06.1977.godine
Kikinda

Odbor za obaveštavanje

Dragan Đorđević

Predsednik odbora za obaveštavanje
Master menadžer
08.08.1972.godine
Beograd

Božidar Stojkov

Potpredsednik odbora za obaveštavanje
Diplomirani menadžer
02.11.1987.godine
Novo
Miloševo

Sadrija Raimović

Član odbora za obaveštavanje
Mašinski teh. za kompijutersko konstruisanje
22.08.1994.godine
Bujanovac

Jovan Petrović

Član odbora za obaveštavanje
Tapetar - dekorater
25.03.1991.godine
Šid

Jovica Tairović

Član odbora za obaveštavanje
Realizator,montažer,voditelj
02.11.1974.godine
Kruševac

Brana Kokić

Član odbora za obaveštavanje
Građevinski tehničar
Bogatić

Dejan Savić

Član odbora za obaveštavanje
Muzički urednik,tehničar.preduzetnik
24.10.1969.godine
Trstenik

Ljubiša Alić

Član odbora za obaveštavanje
Gimnazija
Kordinator za romska pitanja
Bela Palanka

Odbor za obrazovanje

Vladimir Šainović

Predsednik odbora za obrazovanje
Student
19.08.1985.godine
Bor

Ljiljana Mihajlović

Potpredsednica odbora za obrazovanje
Master Ekonomije 06.05.1982.godine
Novi Sad

Danijela Tadić

Članica odbora za obrazovanje
Trgovinski tehničar
17.06.1987.godine
Ruma

Monika Fodor

Članica odbora za obrazovanje
Trgovački tehničar
08.11.1994.godine
Senta

Božidar Jovanović

Član odbora za obrazovanje
Master Komunikolog
Fakultet političkih nauka
20.07.1985.godine
Obrenovac

Slavica Petrović

Članica odbora za obrazovanje
Diplomirani analitičar zaštite životne sredine
03.05.1997.godine
Višnjićevo

Nikola Brkić

Član odbora za obrazovanje
Student
07.11.2000.godine
Beograd

Ramadan Demirović

Član odbora za obrazovanje
Ekonomista
03.04.1970.godine
Bujanovac

Željko Aleksić

Član odbora za obrazovanje Strukovni ekonomista 08.01.1981.godine
Koceljeva.

Odbor za službenu upotrebu jezika

Šeća Kolompar

Predsednica odbora za službenu upotrebu jezika
Tekstilni tehničar
Pedagoški asistent
22.08.1973.godine
Tovariševo

Miroslav Alilović

Potpredsednik odbora za službenu upotrebu jezika
Inokorespondent
02.05.1969.godine
Leskovac

Stevan Oršoš

Član odbora za sluzbenu upotrebu jezika
12.06.1962.godine
Bački Monoštor

Zvezdan Ramić

Član odbora za službenu upotrebu jezika
Inženjer tehnolog
22.01.1970.godine
Vranje

Marija Aleksandrović

Članica odbora za službenu upotrebu jezika
Profesor strukovnih studija
03.09.1972.godine
Novi Sad

Maja Jovanović

Članica odbora za službenu upotrebu jezika
Gimnazija opšti smer
Pedagoški asistent
28.04.1983.godine
Deronje

Muhamed Bunjaku

Član odbora za službenu upotrebu jezika
Elektro-monter
26.01.1979.godine
Subotica

Živadinka Đorđević

Članica odbora za službenu upotrebu jezika
Saobraćajni tehničar
18.09.1967.godine
Paraćin