Odbori

Milan Beljić, Master elektronike i računarstva
Predsednik Odbora za obrazovanje
23.08.1984.godine
Šabac
Zdravka Simić, Pedagoški asistent
Potpredsednik Odbora za obrazovanje
05.06.1986.godine
Smederevska Palanka
Božidar Jovanović, Master komunikolog
Član Odbora za obrazovanje
20.07.1985.godine
Obrenovac
Ljiljana Mihajlović, Dipl.ekonomista
Član Odbora za obrazovanje
06.05.1982.godine
Obrenovac
Dobrila Đin, Krojač konfekcionar
Član Odbora za obrazovanje
18.07.1974.godine
Bačko Gradište
Marija Aleksandrović, Doktor književnih nauka
Predsednik Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma
1972.godine
Novi Sad
Zoran Petrović, Pedagoški asistent
Potpredsednik Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma
Kraljevu
Danijela Tadić, Trgovački teh.
Član Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma
17.06.1987.godine
Ruma
Monika Fodor, Trgovački teh.
Član Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma
09.11.1994.godine
Senta
Željka Nikolić, Ekonomski teh.
Predsednica Odbora za obaveštavanje
01.03.1990.godine
Novi Sad
Dragan Đorđević, Dipl.ekonomista
Potpredsednik Odbora za obaveštavanje
08.08.1972.godine
Beograd
Svetislav Jovanović,
Član Odbora za obaveštavanje
13.07.1982.godine
Niš
Sonja Mitrović Lukić,Dipl.ekonomista
Član Odbora za obaveštavanje
19.05.1970.godine
Čačak
Miloš Roštaš,OŠ
Član Odbora za obaveštavanje
29.05.1971.godine
Novi Kneževac
Milivoje Didanović, Ekonomski teh.
Predsednik Odbora za kulturu
12.01.1967.godine
Smederevska Palanka
Miroslav Veljković, Predsednik URBO
Potpredsednik Odbora za kultruru
18.03.1955.godine
Požarevac
Miljan Rašić,Tehničar za kompijutersko upravljanje
Član Odbora za kulturu
05.02.1984.godine
Zaječar
Klaudija Kurina, Hemiski teh.
Član Odbora za kulturu
12.07.1976
Subotica
Zoran NIkolić,OŠ
Član Odbora za kulturu
18.05.1974.godine
Novi Sad