PRVI SASTANAK RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA PROGRAMA REINTEGRACIJE POVRATNIKA PO OSNOVU SPORAZUMA O READMISIJI ZA PERIOD 2024-2026. GODINE

PRVI SASTANAK RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA PROGRAMA REINTEGRACIJE POVRATNIKA PO OSNOVU SPORAZUMA O READMISIJI ZA PERIOD 2024-2026. GODINE

U Komesarijatu za izbeglice i migracije RS, održan je prvi sastanak Radne grupe za izradu Programa za reintegraciju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji za period 2024-2026 godine i Akcionog plana za njegovo sprovođenje. Ovaj sastanak označava početak multisektorskog rada na razvijanju Programa kojim će se urediti proces reintegracije povratnike po osnovu Sporazuma o readmisiji. Oba dokumenta imaju za cilj stvaranje uslova za reintegraciju povratnika po sporazumu o readmisiji u sve tokove društva, odnosno stvaranje uslova za pun pristup ostvarivanju ljudskih prava povratnika.
Učešće u radu Posebne radne grupe za izradu nacrta Programa za reintegraciju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji za period 2024-2026.godine, koja je formirana od strane Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije uzeli su predstavnici: Komesarijata za izbeglice i migracije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva prosvete, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Nacionalne službe za zapošljavanje, Asocijacije koordinatora za romska pitanja, i Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine.
Zadatak Radne grupe je da izradi nacrt Programa za reintegraciju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji za period 2024-2026 godine i Akcionog plana za njegovo sprovođenje i dostavi Vladi Republike Srbije na usvajanje.

Author: RNS

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *