PREVENCIJA I SPREČAVANJE TRGOVINE LJUDIMA

PREVENCIJA I SPREČAVANJE
TRGOVINE LJUDIMA

Predsednica Izvršnog odbora Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Pava Čabrilovski, prisustvovala je u ime Saveta na sednici Radne grupe za prevenciju i sprečavanje trgovine ljudima.

Prisutne članove Radne grupe pozdravio je koordinator Mitar Đurašković i upoznao ih sa statistikom MUP-a, kao i sa implementacijom nacionalnog Akcionog plana za prevenciju i sprečavanje trgovine ljudima kojom predsedava potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova, Nebojša Stefanović.

Trgovina ljudima je globalan problem i jedan od najperfidnijih oblika kriminala na svetu koji utiče na život miliona ljudi širom sveta i oduzima im njihovo dostojanstvo. Prema postojećim analizama identifikovanih slučajeva trgovine ljudima, potencijalni trgovci ljudima mogu biti: partneri/članovi porodice, makroi, vlasnici javnih kuća i menadžeri salona za masaže, posrednici u nalaženju poslova, vlasnici fabrika i korporacija, bande i kriminalne mreže i ostali. Široki spektar kriminalaca, uključujući makroe pojedince, porodične organizacije, male firme, kriminalne mreže i internacionalne kriminalne organizacije mogu biti trgovci ljudima Žrtve trgovine ljudima mogu biti žene, deca i muškarci prisiljeni, prevareni ili navedeni na prostituciju, kao i bilo koji drugi oblik rada ili usluga, kao što su recimo radnice/i držani u kućama ili na farmama prisiljeni da rade protiv svoje volje. Prema podacima Ujedinjenih nacija oko 600.000 žena, dece i muškaraca svake godine se nađe u lancu trgovine ljudima.

U ime Nacionalnog saveta Roma obratila se predsednica Izvršnog odbora Pava Čabrilovski:

„Borba protiv trgovine ljudima nije odgovornost samo organa vlasti. Svako može da pomogne rešavanju ovog zločina tako što će pokrenuti lavinu malih, ali značajnih akcija koje pružaju nadu i pomoć.

Nacionalni savet Roma preuzeće deo obaveza i odgovornosti u narednom periodu u prevenciji i sprečavanju trgovine ljudima kako na nacionalnom nivou u okviru Radne grupe, tako i na lokalnom nivou radom na terenu članova Nacionalnog saveta Roma“, zaključila je gospođa Čabrilovski.

Author: RNS

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *