AKTIVNOSTI ČLANOVA ODBORA ZA SLUŽBENU UPOTREBU JEZIKA

AKTIVNOSTI ČLANOVA ODBORA ZA SLUŽBENU UPOTREBU JEZIKA

Članica NSRNM i predsednica Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma, Šeća Kolompar je u pratnji članice odbora dr Marije Aleksandrović, posetila Opštinu Ruma.
U okviru godišnjeg plana rada odbora su planirane posete lokalnim samoupravama u cilju promovisanja upotrebe romskog jezika i pisma. Članice Odbora su posetile oštinu Ruma gde su imale niz konstruktivnih i veoma produktivnih sastanaka.
Najpre su posetile načelnicu za društvene delatnosti opštine Ruma Ivanu Orlović Zrilić, koja se zahvalila na poseti ponudila podršku i saradnju u skladu sa svojim mogućnostima. Predsednica Odbora Šeća Kolompar se zahvalila na srdačnom prijemu i pohvalila dosadašnje rezultate opštine. Ono što joj se posebno dopalo je odnos koji predstavnici LS imaju prema lokalnoj kordinatorki Danijeli Tadić, a to je uzajamno poštovanje i poverenje, ističući da samo zajedničkim delovanjem možemo postići potpunu integraciju romske zajednice.
U OŠ “Ivo Lola Ribar” Ruma, članice Odbora su razgovarale sa direktorkom škole Svetlanom Kojić o mogućnostima uvođenja izbornog predmeta “Romski jezik sa elementima nacionalne kulture”. Direktorka Kojić je izrazila želju, da bi zbog velikog broja romske dece bilo lepo da pored pedagškog asistenta koji je veoma značajan, u školi imaju i nastavnika romskog jezika. Šeća Kolompar je istakla važnost obrazovanja za romske zajednice, ali podjednaku važnost i potrebu da romski jezik uđe u institucije. Dr Marija Aleksandrović je ponudila je svoju stručnu pomoć i podršku. Nakon što su izlistali prednosti i prepreke ka ostvarivanju navedenog cilja, vrlo brzo su dogovorile naredne korake i zajedničko delovanje.
Predstavnice Odbora su zatim posetile srednju tehničku školu “Milenko Brzak-Uča” u cilju promovisanja obrazovanja vasipitača na programu za romski jezik na Visokoj strukovnoj vaspitačkoj i medicinskoj školi u Vršcu, na smeru Strukovni vaspitač. Dr Marija Aleksandrović je maturantima održala prezentaciju Visoke škole Vršac ličnim primerom pokazuje mogućnosti obrazovanih Roma. Istakla važnost obrazovanja i predstavila benefite koje imaju romski učenici ukoliko izaberu navedeni smer u Vršcu.
Svoju posetu Rumi članice Odbora su završile obilaskom romskog naselja u Rumi. Okruženi radoznalim i nasmejanim licima dece, razgovarale su sa stanovnicuma naselja na obostrano zadovoljstvo na romskom jeziku, o njihovom životu i izazovima sa kojima se svakodnevno susreću. Upoznale ih sa razlogom svoje posete, uvođenjem romskog jezika u osnovnoj školi i naišli na odobravanje prisutnih roditelja. Posebno ističući važnost očuvanja i negovanja romskog jezika, srdačno su se pozdravile sa Romima iz Rume i divnom, posvećenom koordinatorkom Danijelom Tadić koja je takođe članica Nacionalnog saveta Roma.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *