Posted in Uncategorized

GATISARIMASKO ODBORI – 40-TI BEŠUTNI

Ađes ande bešimaske thana Nacionalne konsilestar rromane nacionalne minoritetonendar sas inćardini 40-ti bešutni Gatisarimaske odborestar. E bešutni šerutnisarda o prezidento Gatisarimašće odborestar, Pava Čabrilovski, a ramosarimatari ašunimašće lilestar inćarda o generalno sekretari, Dejan Vlajković.

procitaj vise
Posted in Uncategorized

ADETURJA PALE PATRAĐI – TV PANČEVO

Nacionalno konsilo rromane nacionalne minoritetonendar thaj Konsilo katar lokalosko ortuipe – Omoljica ando foro Pančevo, ćerdine tradicionalno renkalipe patrađake angrrendar e čhavorrenca andar rromano than andar Omoljica.

procitaj vise
Posted in Uncategorized

Patrađako bahtardipe

Sa e paćavnenđe katar katolikani konfesija, save e Patrađi lošanisaren talo Gregorijansko kalendaro, bičhalav maj ođarimašće bahtardimata.

procitaj vise
Posted in Uncategorized

LOŠANIPE KATAR 30. BUĆARIMAŠĆE BRŠA KATAR MUZEJO VIKTIMONENGO GENOCIDOSTAR

Prezidento Nacionalne konsilesko rromane nacionalne minoritetonendar, Dalibor Nakić thaj prezidento Gatisarimašće odborestar, Pava Čabrilovski, sas po lošanipe katar 30 bućarimašće brša katar Muzejo viktimonengo genocidostar.

procitaj vise
Posted in Uncategorized

NACIONALNO ĐES DINIMASKO GOĐAKO PE VIKTIMURJA KATAR HOLOKAUSTO – STARO SAJMIŠTE

Prezidento Republikako Srbijako, Aleksandar Vučić, sas pe raštraći ceremonija ćerdini palo lošanipe katar nacionalno đs Dinimasko gođimasko Republikako Srbijako pe viktimurja katar Holokausto, genocidostar thaj aver viktimurja katar fašizmo thaj pale godova ando piro mothodipe bičhalda zurale alava:

procitaj vise
Posted in Uncategorized

Ando foro Prokuplje džanglimaski debata palo Maškarthemunto đes e Rromengo – “Dekada e Rromenđi”

Palo lošanipe katar Maškarthemutno đes e Rromengo, ando foro Prokuplje sas inćardini džanglimašći debata talo alav “Dekada e Rromenđi. “ E debata sas ćerdini katar Ćidipe e Rromengo “Carina”, sar vi aver but kulturaće inćarimata.

procitaj vise
Posted in Uncategorized

“100 palo avutnipe” Gatisarimašći konferencija

Pe garisarimašći konferencija seminareski palo manušnjalo aktivizmo “100 palo avutnipe”, savo maškar nekozom modulrja sas inćardo Kancelarijatar pale inkluzija e Rromendar thaj Ministerijumostar pale manušikane thaj minoritane orturja thaj amalimasko dijalogo, Nacionalno konsilo rromane nacionalne minoritetonengo inćarda piro sikadipe pale bućarimata thaj aresarde rezultaturja.

procitaj vise
Posted in Uncategorized

PATRAĐAKO BAHTARDIPE PREZIDENTOSTAR NACIONALNE KONSILESTAR

Prezidento Nacionalne konsilestar rromane nacionalne minoritetonendar, Dalibor Nakić, bičhalda Patrađako bahtardipe sa čačepaćivale manušenđe save e Patrađi lošanin talo Julijansko kalendaro.

procitaj vise
Posted in Uncategorized

ANDO FORO KULA LOŠANISARDAPE O MAŠKARTHEMUTNO ĐES E RROMENGO

U KULI OBELEŽEN SVETSKI DAN ROMA U Kuli je uz prijem kod predsednika Privremenog organa opštine Kula, Damnjana Miljanića i uz organizovanje Romskog bala obeležen…

procitaj vise
Posted in Uncategorized

REAKCIJA PALA SVATO RUCIMASKO THAJ ČINGARIPE RROMENGO

Nacionalno konsilo rromane nacionalne minoritetonengo krisisarel rasistikane mothodimata thaj svato rucimako savo sikavelpes ando video dićhipe katar „Pokret ujedinjenih fantoma“ thaj akharel sa udžilimašće organurja te ćeren piri bući thaj te mothon liparde kupašće te khosel o video sikavipe katar You Tube platforma.

procitaj vise