Posted in Uncategorized

INĆARDAPE DUJTI BEŠUTNI KATAR PANDŽTO LOSARDIPE NACIONALNE KONSILESKO RROMANE NACIONALNE MINORITETONENDAR

Ando foro Kostolac po 26. decembro inćardapes II bešutni katar V losardipe Nacionalne konsilestar rromane nacionalne minoritetorestar po savi

procitaj vise
Posted in Uncategorized

15 BRŠA KATAR MENTORAKO PROGRAMO – REF SRBIJA

Sar kotor lošanimasko 15 bršengo katar mentorako programo Rromane sikavimaske fondostar – REF Srbija, inćardape e konferencija savi ćida e mentorja andar sasti Srbija. Konferencija putarda e

procitaj vise
Posted in Uncategorized

MEĐUNARODNI DAN SEĆANJA NA STRADALE ROME U DRUGOM SVETSKOM RATU – SPOMEN KOMPLEKS JABUKA

MEĐUNARODNI DAN SEĆANJA NA STRADALE ROME U DRUGOM SVETSKOM RATU – SPOMEN KOMPLEKS JABUKA Povodom obeležavanja Međunarodnog Dana sećanja na Rome, stradale u Drugom svetskom…

procitaj vise
Posted in Uncategorized

KHETANIMASKO BUĆARIPE PALO ČAČIMASKO THAJ KVALITETNO SIKAVIPE

Prezidento Nacionalne konsilestar rromane nacionalne minoritetostar, o raj Dalibor Nakić, dija svato manušenđe save aviline

procitaj vise
Posted in Uncategorized

DALIBOR NAKIĆ PALEM LOSARDO PALA PREZIDENTO NACIONALNE KONSILESKO

Ađes ando foro Beogrado inćardapes fundosarimašći thaj angluni rîndošći bešutni Parlamentostar katar Pandžto akharipe Nacionalne konsilestar rromane nacionalne minoritetorestar, pe savi jećhekrllesa e 35 PALA, Dalibor Nakić

procitaj vise