NASTAVLJENA PODELA NAGRADA NAJUSPEŠNIJIM UČENICIMA I STUDENTIMA PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE U AP VOJVODINI

NASTAVLJENA PODELA NAGRADA NAJUSPEŠNIJIM UČENICIMA I STUDENTIMA PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE U AP VOJVODINI

U prostorijama Kancelarije za inkluziju Roma u Novom Sadu, opštini Ruma, srednjoj ekonomskoj školi ,,Jovan Trajković,, u Zrenjaninu, Medicinskoj školi ,,Dr Ružica Ruput,, u Somboru, kao i u sedištu Nacionalnog saveta Roma u Pančevu uručeni su laptop i tablet računari.
Nagrade su uručili članovi Saveta: Alisa Šajn, Aleksandar Radulović, Danijela Tadić, Ljiljana Mihajlović, Jelena Jovanović i Stevan Jovanović.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *