VLADA REPUBLIKE SRBIJE SEDNICA KOORDINACIONOG TELA

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
SEDNICA KOORDINACIONOG TELA

Danas je idržana šesta sednica Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji kojom je predsedavala potpredsednica Vlade Srbije, prof. dr Zorana Mihajlović.

U ime Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine na sednici su prisustvovali predsednik Saveta Dalibor Nakić i predsednica Izvršnog odbora Pava Čabrilovski.

Predsednik Nakić bio je izvestilac po četvrtoj tački Dnevnog reda. U okviru četvrte tačke, predsednik Nakić podneo je izveštaj o preduzetim merama u toku trajanja vanrednog stanja izazvanim virusom COVID 19 koje su obezbedile adekvatnu dostupnost obrazovanju učenika romske nacionalnosti, kao i o novinama u vezi normiranja rada pedagoških asistenata.

Zahvaljujući dobroj i intezivnoj saradnji sa Koordinacionim telom i resornim ministarstvom, usvojen je predlog Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine da se Vladi Srbije uputi inicijativa za povećanje kvote za upis romskih studenata na visokoškolske ustanove sa dosadašnjeg 1% na najmanje 3%. Na taj način bi se povećao broj romskih studenata, a samim tim i broj visoko obrazovanih Roma.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *