AKADEMIJA PALO DINIPE GOĐIMASKO PALO LOŠANIPE KATAR 24. BRŠ MARIMATAR PE KOŠARE

AKADEMIJA PALO DINIPE GOĐIMASKO PALO LOŠANIPE KATAR 24. BRŠ MARIMATAR PE KOŠARE

Palo lošanipe 24. Bršestar katar Maripe pe Košare, ando Themesko teatro ando Beogrado inćardapes Komemorativna akademija, tale organizacija katar Odbori Gavermentostar Republikatar Srbijatar palo lesamalipe tradicijako tromalimašće marimatengo Srbijatar.
Ando alav katar Nacionalno konsilo rromane nacionalne minoritetorestar, pe akademija sas o prezidento Dalibor Nakić. Pe Komemorativa akademija aviline manušenđe svato dija o džipašerutno Thagarimasko Republikako Srbijako thaj ministro katanijako Miloš Vučević, asas vi o ministro palo bućaripe, therdipe bućarimasko, marimašće thaj socijalni pučhimata Nikola Selakovi, ministro bi resorako udžilo palo buhljaripe bibuhljarde gavernendar Ivica Tončev thaj prezidento Parlamentostar Srbijatar Vladimir Orlić.
Maripe pe Košare inćardapes 67 đesa pe vela maškar kole vrjamaći Jugoslavija thaj Albanija. Maripe teljarda po 09. aprili 1999. brš kana e karaula Košare sas lini katar Tromalimašći katanija Kosovaći (OVK) thaj ašunimasa lundžardape džiko 14. juno, kana e Katanija Jugoslavijaći (VJ) crdape Košaratar po fundo katar Kumanovsko mištaripe e zurjavimasa KFOR-ostar.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *