OBILAZAK LOKALNIH SAMOUPRAVA I ROMSKIH NASELJA – GRAD NIŠ

OBILAZAK LOKALNIH SAMOUPRAVA I ROMSKIH NASELJA – GRAD NIŠ

U okviru plana i programa obilaska JLS i romskih naselja, rukovodstvo Nacionalnog saveta posetilo je grad Niš.

Predsednik Dalibor Nakić je sa svojim najbližim saradnicima, zamenikom predsednika Aleksandrom Balinovićem i generalnim sekretarom Dejanom Vlajkovićem, imao odvojene sastanke sa predstavnicima Roma u Nišu i rukovodstvom Grada, a nakon toga obilazak romskog naselja Čerge.

Održan je radni i veoma konstruktivan sastanak u gradskoj kući sa zamenicom gradonačelnice Dušicom Davidović s kojom smo razgovarali o realizaciji LAP-a i dogovorili saradnju Grada i Nacionalnog saveta iz drugih oblasti, a naročito rešavanje stambenog zbrinjavanja, komunalne i putne infrastrukture u romskim naseljima i brigu o mladima.

U Kulturnom centru Roma razgovarali smo o aktivnostima koje KC sprovodi i uverili se da je KC u predhodnom periodu imao niz kulturno – društvenih aktivnosti u cilju promovisanja romske kulture, ali i u drugim segmentima društvenih aktivnosti. Po rečima direktora Svetislava Jovanovića, KC je svakodnevno otvoren i pored primarne delatnosti, bavimo se i oblastima obrazovanja, zapošljavanja i socijalno – zdravstvenoj zaštiti romskog stanovništva.

Obilazeći romsko naselje Čerge, uverili smo se u razgovoru s meštanima naselja da imaju izuzetan odnos sa našim kolegama iz Nacionalnog saveta, zamenikom predsednika IO Igorom Paunovićem i članom Saveta i direktorom KC Svetislavom Jovanovićem, koji su svakodnevno na terenu i rade na rešavanju njihovih zahteva.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *