BUĆARIMASKO MALADIPE E ŠERUTNENCA ODBORENDAR NACIONALNE KONSILESTAR RROMANE NACIONALNE MINORITETORESTAR

BUĆARIMASKO MALADIPE E ŠERUTNENCA ODBORENDAR NACIONALNE KONSILESTAR RROMANE NACIONALNE MINORITETORESTAR

Ande mardi 17. januaresko, šerutnipe Nacionalne konsilestar po čikat e prezidentova Daliboreja Nakićeja, inćarda maladipe e šerutnenca odborendar Nacionalne konsilestar rromane nacionalne minoritetorestar. Maladipe sas inćardino ando kamipe te ćerelpes bršesko plano bućarimasko Konsilesko pala 2023. brš. Šerutne odborendar majanglal ando khetanimasko bućaripe pire membrurjenca gîndisardine thaj inkaldine e mere thaj aktiviteturja save nakhavena sar kotor pire udžilimasko bućarimako po bršesko nivelo, dićhena thaj araćhena semne institucije thaj aver kotora thaj akterja, varurja sar khetane bućarena lenca, sar vi save rezultaturja ažućarenpes.
Predsednici odbora su prethodno u saradnji sa svojim članovima predlagali mere i aktivnosti koje će sprovoditi u okviru svojih oblasti na godišnjem nivou, identifikovali relevantne institucije i ostale aktere, načine saradnje sa njima, kao i koje rezultate očekuju.
Ande avutnimašći vrjama avela ćerdino bršesko plano bućarimasko savo avela andino thaj čačardino po aver palutno bešipe Konsilesko.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *