OBILAZAK LOKALNIH SAMOUPRAVA OPŠTINA SMEDEREVSKA PALANKA

OBILAZAK LOKALNIH SAMOUPRAVA OPŠTINA SMEDEREVSKA PALANKA

U okviru poseta lokalnim samoupravama, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Dalibor Nakić, posetio je opštinu Smederevska Palanka u kojoj se sprovodi projekat „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji realizuje opština Smederevska Palanka.
U okviru projekta organizovan je okrugli sto i konferencija na teme:

  • Uloga Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u Socijalnom uključivanju Roma i Romkinja;
  • Dosadašnji rezultati Saveta i saradnja sa JLS.
    Predsednik Nakić pozdravio je učesnike projekta i poručio da je Nacionalni savet uvek na raspolaganju lokalnim samoupravama u sprovođenje Stratetije i Lokalnih akcionih planova za socijalno uklljučivanje Roma i Romkinja.

U ime opštine domaćin je bila Zdravka Simić, opštišnski većnik za socijalna pitanja i član Odbora za obrazovanje u Nacionalnom savetu.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *