PREZIDENTO NAKIĆ PO LOŠANIMASKO PUTARIPE MAŠKARESKO PALE MIGRACIJE

PREZIDENTO NAKIĆ PO LOŠANIMASKO PUTARIPE MAŠKARESKO PALE MIGRACIJE

Prezidento Nacionalne konsilestar rromane nacionalne minoritetostar, Dalibor Nakić, sas po lošanimasko putaripe Rromane maškarestar pale migracije ando foro Prokuplje, ando kasko vazdipe thaj lačharipe sas dino 107.000 evra katar Thagaripe Srbijako, Thagaripe Njamcickano prdal Amalipe pala maškarthemutno khetanimasko bućaripe (GIZ) thaj Thagaripe Japanosko.

Prezidento Nacionalne konsilestar, Dalibor Nakić, ando piro mothodipe naisarda donatorenđe pale dinimata ando objekto savo avela katar baro semnipe pala reintegracija e Rromenđi save aven andar avrjalunipe. Vo liparda kaj 56 % katar khetanimasko đindo irisarde manušendar ande Srbija avrjalunimatar si e Rroma, thaj lundžarda kaj e rromani populacija ando foro Prokuplje inćarel lačho khetanimasko bućaripe e lokalošće korkorrorotuimava, talo savo naisaripe butimasa majlačhardapes čhinadimata palo trajisaripe e Rromengo. Uladimasa naisaarda khetanimasko bućaripe katar forosko angluno Milan Aranđelović e Ćidimasa e Rromendar “Carina” thaj džipašerutne Nacionalne konsilestar andar foro Prokuplje, Saša Ališanović.

Po putaripe maškaresko sas e manuša andar ambasada Japanošći ando Beogrado, Njamcickano ćidipe GIZ, e manuša andar Ministerijumo palo bućaripe, socijalna thaj marimašće pučhimata Republikatar Srbijatar, Ministerijumo pale manušikane thaj minoritane orturja thaj amalimasko dijalogo, dikhljardo andar Prokuplje, dr Darko Lakteić, forosko angluno andar Prokuplje Milan Aranđelović, e manuša andar Nacinalno bućarimasko than palo bućaripe ando Prokuplje thaj e manuša andar rromane ćidimata thaj amaliamta.

Ambasadori Japanosko ando Beogrado Takahiko Kacumata mothoda kaj pale realizacija godole projektostar inćardine baro zurjavipe Thagarimastar Njamcickatar thja pale godova naisarda sar vi savorrenđe save len aktivno bućaripe palo majbuhljaripe trajosko manešengo ando južnosko kotor Srbijako.

Kava projekto si rezultato mištarimasko savo si aresardo maškar Njamcicko thaj Japano po Samito 2019. brš, sar kamipe liduj raštrengo pale stabilizacija po Balkano, sar vi Republika Srbija, mothoda Kacumata, inkaldimasa kaj si bahtalo akana kana dićhel save aresimava si godova projekto nakhado.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *