PREZENTACIJA KONKURSA ZA BUDUĆE POLAZNIKE CENTRA ZA OSNOVNU POLICIJSKU OBUKU

PREZENTACIJA KONKURSA ZA BUDUĆE POLAZNIKE CENTRA ZA OSNOVNU POLICIJSKU OBUKU

Policijska uprava Kikinda, je u saradnji sa Gradskom upravom Kikinda i Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine, održala prezentaciju za pripadnike romske nacionalne manjine sa ciljem da se isti upoznaju sa Konkursom za prijem novih polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku. Pored pripadnika PU Kikinda sastanku je prisustvovao i Željko Radu, koordinator za romska pitanja u opštini Kikinda, i član Izvršnog odbora Nacionalnog saveta Roma.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *