TRINAESTI SASTANAK MREŽE ZA ROMSKA PITANJA

TRINAESTI SASTANAK MREŽE ZA ROMSKA PITANJA

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizovala je sastanak Mreže za romska pitanja, na kojem je učestvovalo više od 50 predstavnika lokalnih samouprava. Teme sastanka bile su diskriminacija i participacija Roma i Romkinja, kao dva ključna principa u ostvarivanju ljudskih prava. Diskriminacija i participacija Roma i Romkinja su sada i principi sadržani u Strategiji za uključivanje Roma i Romkinja za period od 2022-2030. godine, i od suštinske su važnosti za ostvarenje vizije same Strategije.
U uvodnom delu sastanka, pozdravne reči uputili su Tomislav Žigmanov, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO, i Dalibor Nakić, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine.
Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić, je istakao zalaganje SKGO i njen doprinos u ostvarenim rezulatatima u oblasti inkluzije Roma.
„Značaj lokalne samouprave za proces inkluzije Roma je nemerljiv, inkluzija Roma počinje i završava se na lokalu. Bez ljudi koji su na lokalu, implementacije Strategije nema, i zato nam je Mreža za romska pitanja značajna, zbog razmene iskustava između gradova i opština, da se primeri dobre prakse u jednoj opštini, primene i u drugim opštinama“, izjavio je Nakić.
Nakon toga usledile su panel diskusije na kojima se razgovaralo o postupcima zaštite od diskriminacije i oblicima participacije Roma i Romkinja – istaknuta je vrednost partnerstva, zajedničkog rada, uključivanje različitih perspektiva u procese konsultacija i donošenja odluka.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *