„ZNANJE JE IMANJE – POLITIČKA PARTICIPACIJA MLADIH“

„ZNANJE JE IMANJE – POLITIČKA PARTICIPACIJA MLADIH“
Asocijacija mladih volontera, je u periodu od 1. do 3. decembra, u Šapcu organizovala dvodnevni seminar za mlade Rome i Romkinje, mlade iz drugih manjinskih grupa, kao i mlade iz opšte populacije, na temu „Znanje je imanje – politička participacija mladih“. U okviru seminara, mladi su unapredili svoja znanja iz oblasti ljudskih i manjinskih prava, političkog sistema Srbije, omladinskih politika, aktivnostima kancelarija za mlade i slično.
U okviru jedne sesije, održana je panel diskusija sa predstavnicima institucija koje su od važnosti za podsticaj mladih na aktivno građanstvo. U ime Nacionalnog saveta Roma, panelisti su bili, predsednik Saveta Dalibor Nakić, i član Odbora za obrazovanje Božidar Jovanović.
Dalibor Nakić je istakao da je politička participacija mladih Roma od suštinskog značaja za ostvarivanje ljudskih prava, ravnopravnosti i budućnosti celokupnog društva. Naglasio je da mladi Romi, kroz svoje političko delovanje, mogu zagovarati potrebe koje podstiču obrazovanje i zapošljavanje Roma, zalagati se za smanjenje diskriminacije i svih oblika socijalne nepravde.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *