JAVNI POZIV ZA POHAĐANJE KURSEVA

📣JAVNI POZIV ZA POHAĐANJE KURSEVA engleskog i nemačkog jezika namenjen pripadnicima romske nacionalne manjine.

Na konkurs se mogu prijaviti:
Mlade Romkinje i Romi sa mestom prebivališta na teritoriji Republike Srbije;
Mlade osobe do navršenih 35 godina na dan prijave učešća u Programu;
Lica sa najmanje završenom trogodišnjom srednjom školom;
Osobe otvorene za usavršavanje i sticanje novih znanja i veština;
Mladi spremni na uspostavljanje i održavanja efikasnih odnosa sa ljudima različitog
nacionalnog i kulturnog poretka;
Osobe posvećene osnovnim ciljevima Fondacije za obrazovanje Roma.
Posebno ohrabrujemo mlade Romkinje da se prijave na konkurs za pohađanje kurseva engleskog i
nemačkog jezika.

Rok prijave: 6.11.2023.

https://romi-obrazovanjem-do-posla.org.rs/?p=7312&preview=true

kursevi #jezici #engleski #nemacki #romi #romkinje #mladi #edukacija #obrazovanje #ref #for

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *